Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2012

ddejv
Play fullscreen
Sting feat. Katy Perry ;)

BTW, the lyrics are brilliant!
Reposted byBOGINIkirol BOGINIkirol

December 07 2011

6317 abb1
Reposted fromomgBrittany omgBrittany
ddejv
Ludzie mający charakter postępują właściwie nie dlatego, że myślą, że zmienią przez to świat, lecz dlatego, że nie godzą się na to, by świat ich zmienił.
— Michael Josephson
Reposted frommarysia marysia

December 03 2011

ddejv
To nie jest tak, że wszystko ułoży się samo. Że Szczęście osobiście się pofatyguje do drzwi Twojego domu, zapuka w nie, a gdy otworzysz, powie "Witaj, jestem Szczęście. Czy będziesz łaskawy skorzystać z moich usług?".

Nie.

Losowi trzeba dopomóc. Sam musisz wyjść przez swoje drzwi, które postawiłeś sobie akurat w tym, a nie innym miejscu z powodów, które są tylko Tobie znane. Sam musisz odnaleźć Szczęście i je pochwycić, lecz nie czekać, aż ono pochwyci Ciebie; owszem zrobi to, ale wtedy tylko, gdy będzie to reakcją na Twój uścisk.

I tylko, jeśli tego Szczęścia po długich poszukiwaniach nie odnajdziesz lub gdy odrzuca Cię ono raz po raz, masz prawo do narzekania na jego brak. Nie zaś wówczas, gdy to Szczęście nie odnajduje Ciebie.

To strach przed odrzuceniem jest paraliżujący, a nie strach przed niewiedzą, czy istnieje Szczęście oczekujące Ciebie. Ale skąd masz pewność, że zostaniesz odrzucony?

Spróbuj.

Nie istniał, nie istnieje i nie będzie istnieć człowiek, który odniósł sukces samym czekaniem.
Reposted bybbkoMagnolia11

December 01 2011

ddejv
9846 ca06
Reposted fromfeelingthemoment feelingthemoment
ddejv
Reposted byadriacobMarcoshibuelbuato

November 29 2011

ddejv
4447 5ba9
Reposted frommrmystery mrmystery
ddejv
4472 01e3
Reposted fromwillhan willhan
ddejv
4536 ea34
Reposted fromintrigante intrigante

November 25 2011

ddejv
7898 dfda 500
Reposted fromsunset-driver sunset-driver

November 22 2011

ddejv
2422 e4bd 500
ddejv

November 16 2011

ddejv
Reposted byzEveR zEveR
ddejv
Reposted byzEveRchiropraktikerdesjahres

November 13 2011

ddejv
Reposted fromszopkowa szopkowa

November 10 2011

ddejv
Now
my Life
is more
than
Perfect
.
ddejv
Opętani drżymy w transie.
Trzeba wykorzystać szansę,
by zatracić się tej nocy
i pokusom dać się stoczyć.
— 'Do tańca kawałek', Poparzeni Kawą Trzy

November 09 2011

ddejv
Reposted fromschreckse schreckse
ddejv
Reposted fromschreckse schreckse

November 08 2011

ddejv
0192 1845
Reposted fromtetsukun tetsukun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl